NPK Plesalec

Postanite plesalec s postopkom NPK

Naslednje izvajanje NPK plesalec bo potekalo junija 2021.

Izpolnjeno vlogo pošljite na Zveza plesnih društev Saltare, ul. heroja Šaranoviča 27, Maribor ali skenirano in podpisano na saltare.slo@gmail.com.

Rok oddaje vloge (Vloga-plesalec-2024) – 07.09.2024
Datum pregleda zbirnih map – 21.09.2024
Predviden datum zagovora – 05.10.2024

Cena: 224 € (navedena cena vključuje vse stroške- stroške izvajalca, komisije in svetovanja)


POSTOPEK PRIJAVE: Izpolnjeno vlogo pošljite na Zveza plesnih društev Saltare, Ulica heroja Šaranoviča 27, 2000 Maribor. K vlogi dodajte vse potrebne priloge, ki so navedene v vlogi.

POSTOPEK NPK: Komisija pregleda vašo osebno zbirno mapo, ki jo pred tem pripravite in pregledate skupaj s svojim svetovalcem, ki vam ga dodeli izvajalec po tem, ko oddate vlogo. Po pregledu osebne zbirne mape komisija potrdi NPK oz. določi datum preverjanja, na katerem se predstavite komisiji. Po uspešnem preverjanju prejmete certifikat.

Več Informacij o postopku pridobitve NPK dobite tukaj.


Po prvem postopku pridobitve NPK, ki je potekal poleti 2015, smo v ponedeljek, 21.9.2015 podelili tudi certifikate za program plesalec/plesalka.

Prvi prejemniki certifikatov v Sloveniji: Damir Halužan, Anna Mashchyts, Varja Vitorovič in Rok Cerkvenik.
Prvi prejemniki certifikatov v Sloveniji: Damir Halužan, Anna Mashchyts, Varja Vitorovič in Rok Cerkvenik.

Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo:

1. STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard (Plesalec / Plesalka 41142050) in točko 11. Kataloga, ki je objavljen na http://www.npk.si/katalog.php?katalogid=%2Fkatalog.aspx%2F41142051.

2. POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO
• Vsaj poklicna, srednja splošna ali strokovna izobrazba in
• dokazila o plesnih vlogah pri vsaj petih celovečernih predstavah (dolžina vsaj 30 min) ali štiridesetih plesnih nastopih/tekmovanjih.