NPK Baletni plesalec

Ballet-Shoes

Postanite baletni plesalec s postopkom NPK

Izpolnjeno vlogo pošljite na Zveza plesnih društev Saltare, ul. heroja Šaranoviča 27, Maribor ali skenirano in podpisano na saltare.slo@gmail.com.

NPK baletni plesalec/plesalka:

Rok oddaje vloge:(Vloga-baletni-plesalec-2024) –07.09.2024
Datum pregleda zbirnih map – 21.09.2024
Predviden datum zagovora – 05.10.2024

Cena: 224 € (navedena cena vključuje vse stroške- stroške izvajalca, komisije in svetovanja)


Izvajanje NPK za baletnega plesalca v letu 2017:

Tara Todić Curk je prva prejemnica

certifikata NPK baletna plesalka.


POSTOPEK PRIJAVE: Izpolnjeno vlogo (vloga bo na voljo ob novem razpisu), skupaj s potrebnimi prilogami (navedeni v vlogi) pošljite na Zveza plesnih društev Saltare, Ulica heroja Šaranoviča 27, 2000 Maribor.

Samo vlogo lahko pošljete tudi po elektronski pošti na saltare.slo@gmail.com, ostale priloge je potrebno poslati fizično po pošti.

POSTOPEK NPK: Komisija pregleda vašo osebno zbirno mapo, ki jo pred tem pripravite in pregledate skupaj s svojim svetovalcem, ki vam ga dodeli izvajalec po tem, ko oddate vlogo. Po pregledu osebne zbirne mape komisija potrdi NPK oz. določi datum preverjanja, na katerem se predstavite komisiji. Po uspešnem preverjanju prejmete certifikat.

Več Informacij o postopku pridobitve NPK dobite tukaj.


Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo:

1. STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard (Baletni plesalec/baletna plesalka: 86235210 ) in točko 11. kataloga, ki je objavljen na http://www.npk.si/katalog.php?katalogid=%2Fkatalog.aspx%2F86235211.

2. POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO
• Vsaj srednješolska izobrazba in
• vsaj 3 leta delovnih izkušenj kot baletni plesalec ali dokazilo o plesnih sodelovanjih pri šestih različnih baletnih predstavah.