NPK Koreograf

Postanite koreograf s postopkom NPK

Naslednje izvajanje NPK koreograf bo potekalo novembra 2017.

Izpolnjeno vlogo pošljite na Zveza plesnih društev Saltare, ul. heroja Šaranoviča 27, Maribor ali skenirano in podpisano na saltare.slo@gmail.com.

Rok oddaje vloge (Vloga koreograf) – 30.10.2020
Datum pregleda zbirnih map – 13.11.2020
Predviden datum zagovora – 27.11.2020

Cena: 224 € (navedena cena vključuje vse stroške- stroške izvajalca, komisije in svetovanja)


POSTOPEK PRIJAVE: Izpolnjeno vlogo (Vloga-koreograf) pošljite na Zveza plesnih društev Saltare, Ulica heroja Šaranoviča 27, 2000 Maribor. K vlogi dodajte vse potrebne priloge, ki so navedene v vlogi.

POSTOPEK NPK: Komisija pregleda vašo osebno zbirno mapo, ki jo pred tem pripravite in pregledate skupaj s svojim svetovalcem, ki vam ga dodeli izvajalec po tem, ko oddate vlogo. Po pregledu osebne zbirne mape komisija potrdi NPK oz. določi datum preverjanja, na katerem se predstavite komisiji. Po uspešnem preverjanju prejmete certifikat.

Več Informacij o postopku pridobitve NPK dobite tukaj.


V ponedeljek, 21.9.2015 smo podelili prve certifikate NPK za program koreograf/koreografinja.

mediaspeed3902 mediaspeed4049

Prva prejemnica certifikata NPK za program koreograf/koreografinja, Varja Vitorovič.


Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo:

1. STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard (Koreograf/koreografinja 64612700) in točko 11. Kataloga, ki je objavljen na http://www.nrpslo.org/poklicni-standard.aspx/64612700.

2. POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

  • Vsaj poklicna, srednja splošna ali strokovna izobrazba in
  • dokazila o plesnih vlogah pri vsaj petih celovečernih predstavah (dolžina vsaj 30 min) ali štiridesetih plesnih nastopih/tekmovanjih in
  • dokazila o plesnih koreografijah pri vsaj petih celovečernih predstavah (dolžina vsaj 30 min) ali štiridesetih plesnih nastopih/tekmovanjih.