DOMOV

AKTUALNO

V letu 2024 boste pri nas lahko opravljali postopek preverjanja in potrjevanja NPK plesalec, NPK  koreograf in NPK baletni plesalec. Organizirali bomo tudi usposabljanje kot PRIPRAVA na NPK plesalec in NPK koreograf:

NPK plesalec, koreograf in baletni plesalec

feet

Naslednji postopki NPK plesalec, NPK koreograf in NPK baletni plesalec bodo septembra 2023. Prijavite se že zdaj.

NPK Plesalec: Rok oddaje vloge – 06.09.2024; Datum pregleda zbirnih map – 21.09.2024; Predviden datum zagovora – 05.10.2024; Cena: 224 €

NPK koreograf/koreografinja: Rok oddaje vloge – 06.09.2024; Datum pregleda zbirnih map – 21.09.2024; Predviden datum zagovora – 05.10.2024; Cena: 224 €

NPK baletniplesalec/plesalka: Rok oddaje vloge – 06.09.2024; Datum pregleda zbirnih map – 21.09.2024; Predviden datum zagovora – 05.10.2024; Cena: 224 €

Če želite po elektronski pošti prejeti prijavnico, izpolnite informativno prijavnico.


Plesalci, koreografi, baletniki.

Če še nimate dokumenta, ki bi dokazoval vaše znanje in strokovnost, ga lahko zdaj pridobite.

V Sloveniji je mnogo plesalcev, ki imajo za seboj veliko let treningov, tekmovanj in nastopov  ter bolj ali manj dolgo zgodovino poučevanja, nimajo pa dokumenta, ki bi potrjeval in dokazoval vso pridobljeno strokovnost. Številni baletni plesalci, športni plesalci, koreografi in drugi imajo od zdaj možnost s preprostim postopkom preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) pridobiti certifikat, ki bo dokazoval njihovo strokovnost in bo javno veljaven tako pri nas kakor tudi v tujini. Zveza plesnih društev Saltare je edini izvajalec v Sloveniji, ki organizira in izvaja postopek preverjanja in potrjevanja NPK za plesalca, koreografa ali baletnega plesalca. Prvo preverjanje in potrjevanje je potekalo v letu 2015, ko so podelili prve certifikate, med prejemniki pa so bili tudi Jagoda Batagelj, Damir Halužan in Anna Mashchyts. Sam postopek NPK je preprost in namenjen tistim, ki že imajo vso potrebno pridobljeno znanje, nimajo pa dokumenta oz. veljavne listine, ki dokazuje njihovo strokovno usposobljenost. V tem primeru torej ne gre za postopek izobraževanja oz. usposabljanja z zaključnim izpitom, ampak le za dokazovanje že pridobljenega znanja. Kaj kandidat s certifikatom pridobi? Na javno veljavni listini so pod imenom imetnika tega certifikata in drugimi potrebnimi podatki, zapisane pridobljene kompetence, ki so seveda različne glede na to, ali je le ta opravljal NPK plesalec oz. koreograf ali baletni plesalec. Koreograf na primer med drugim pridobi kompetence, da vodi strokovni tim in/ali sodeluje v njem ter izvaja nadzor nad delom, koreografira, usmerja izražanje plesalcev in njihovega giba v plesu ter organizira, pripravi in izvaja plesne treninge, vaje, nastope in tematske dogodke. Postopek NPK je za udeležence nekako sestavljen iz dveh delov. S pomočjo svetovalca, ki ga usmerja in svetuje, udeleženec sestavi osebno zbirno mapo, v katero priloži dokazila o izpolnjevanju pogojev in druge listine (npr. reference). To mapo pregleda strokovna komisija. Nato navadno, a ne vedno, sledi preverjanje kandidata. Na pregledu osebnih zbirnih map kandidat ni prisoten, datum in uro preverjanja pa dobi po pošti vsaj 1 teden prej.  Za kandidata je torej  pomembno, da sestavi dobro zbirno mapo in se uspešno udeleži preverjanja.