Podelitev prvih certifikatov

V ponedeljek, 21.9.2015 je bila ob 12. uri v Salonu Iris Grand Hotela Union v Ljubljani slavnostna podelitev certifikatov nacionalnih poklicnih kvalifikacij z nazivom strokovnih znanj in spretnosti koreograf/koreografinja in plesalec/plesalka.

3

Nacionalna poklicna kvalifikacija je delovna, poklicna oziroma strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje poklica na določeni ravni zahtevnosti del in je pripravljena na podlagi nacionalnega poklicnega standarda. Nacionalna poklicna kvalifikacija omogoča pridobitev javno veljavne listine o poklicni usposobljenosti in se uvršča v nacionalno ogrodje kvalifikacij. Certifikat je javno veljavna listina o poklicni usposobljenosti. Prejemnikom potrjuje določene spretnosti in znanja, pridobljena z neformalnim učenjem.

Page2
Prejemnika certifikata Damir Halužan in Anna Mashchyts

Zveza plesnih društev Saltare je izvajalec nacionalnih poklicnih kvalifikacij za programa plesalec/plesalka, baletni plesalec/baletna plesalka in koreograf/koreografinja. Zveza je kot prva in edina v Sloveniji izpeljala sistem potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije. Vsi poklicni standardi  imajo najvišjo, to je 6. raven zahtevnosti.

Junija so certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji z nazivom strokovnih znanj in spretnosti koreograf/koreografinja pridobili Jagoda Bagatelj iz Ljubljane in Varja Vitorovič iz Ljubljane. Julija pa so certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji z nazivom strokovnih znanj in spretnosti plesalec/plesalka pridobili Varja Vitorovič, Jagoda Bagatelj, Rok Cerkvenik iz Ljubljane, Damir Halužan in Anna Mashchyts iz Rogaške Slatine.

2

Zveza plesnih društev Saltare namerava decembra izpeljati tudi nacionalno poklicno kvalifikacijo za program baletni plesalec/baletna plesalka.