DOMOV

PRIPRAVA NA NPK 

AKTUALNO

Oktobra 2017 bomo izvajali usposabljanje kot pripravo na NPK za koreografe in plesalce:

Usposabljanje bo potekalo ob sobotah in nedeljah od 14.10.2017 do 29.10.2017.

Izpolnjeno in podpisano vlogo (Vloga za usposabljanje) pošljite na Zveza plesnih društev Saltare, ul. heroja Šaranoviča 27, Maribor ali na saltare.slo@gmail.com.

Ob vpisu in plačilu do 30.9.2017 vam pripada 10 % popust od redne cene!

ucenje1
3297529d-34cc-46b5-9433-03abc6e6by434

NPK plesalec, NPK koreograf

AKTUALNO

Objavljamo roke za oddajo vlog za pridobitev NPK, ki bo potekalo NOVRMBRA 2017

NPK plesalec/plesalka:

Vloga, plesalec, rok oddaje vloge – 14.11.2017
Datum pregleda zbirnih map – 28.10.2017
Predviden datum zagovora – 12.12.2017

NPK koreograf/koreografinja:

Vloga, koreograf, rok oddaje vloge- 14.11.2017
Datum pregleda zbirnih map-  30.11.2017
Datum zagovora – 14.12.2017


 

Plesalci, koreografi, baletniki.

Če še nimate dokumenta, ki bi dokazoval vaše znanje in strokovnost, ga lahko zdaj pridobite.

V Sloveniji je mnogo plesalcev, ki imajo za seboj veliko let treningov, tekmovanj in nastopov  ter bolj ali manj dolgo zgodovino poučevanja, nimajo pa dokumenta, ki bi potrjeval in dokazoval vso pridobljeno strokovnost. Številni baletni plesalci, športni plesalci, koreografi in drugi imajo od zdaj možnost s preprostim postopkom preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) pridobiti certifikat, ki bo dokazoval njihovo strokovnost in bo javno veljaven tako pri nas kakor tudi v tujini.

Zveza plesnih društev Saltare je edini izvajalec v Sloveniji, ki organizira in izvaja postopek preverjanja in potrjevanja NPK za plesalca, koreografa ali baletnega plesalca. Prvo preverjanje in potrjevanje je potekalo v letu 2015, ko so podelili prve certifikate, med prejemniki pa so bili tudi Jagoda Batagelj, Damir Halužan in Anna Mashchyts.

Sam postopek NPK je preprost in namenjen tistim, ki že imajo vso potrebno pridobljeno znanje, nimajo pa dokumenta oz. veljavne listine, ki dokazuje njihovo strokovno usposobljenost. V tem primeru torej ne gre za postopek izobraževanja oz. usposabljanja z zaključnim izpitom, ampak le za dokazovanje že pridobljenega znanja.

Kaj kandidat s certifikatom pridobi? Na javno veljavni listini so pod imenom imetnika tega certifikata in drugimi potrebnimi podatki, zapisane pridobljene kompetence, ki so seveda različne glede na to, ali je le ta opravljal NPK plesalec oz. koreograf ali baletni plesalec. Koreograf na primer med drugim pridobi kompetence, da vodi strokovni tim in/ali sodeluje v njem ter izvaja nadzor nad delom, koreografira, usmerja izražanje plesalcev in njihovega giba v plesu ter organizira, pripravi in izvaja plesne treninge, vaje, nastope in tematske dogodke.

Postopek NPK je za udeležence nekako sestavljen iz dveh delov. S pomočjo svetovalca, ki ga usmerja in svetuje, udeleženec sestavi osebno zbirno mapo, v katero priloži dokazila o izpolnjevanju pogojev in druge listine (npr. reference). To mapo pregleda strokovna komisija. Nato navadno, a ne vedno, sledi preverjanje kandidata. Na pregledu osebnih zbirnih map kandidat ni prisoten, datum in uro preverjanja pa dobi po pošti vsaj 1 teden prej.  Za kandidata je torej  pomembno, da sestavi dobro zbirno mapo in se uspešno udeleži preverjanja.

Naslednji postopek NPK bo potekal januarja in v začetku februarja 2017, vloge pa je treba oddati najpozneje do 26. 12. 2016.